Univerzitný informačný systém

Záverečné práce


Aplikácia slúži na vyhľadávanie záverečných prác na VŠKK. Záverečné práce je možné vyhľadávať zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Ďalšou možnosťou je tvorba prehľadov pre dané pracovisko, vedúceho práce alebo študijný program.

   Prehľad podľa pracoviska      
   
Prehľad podľa študijného programu


Povinnosť odovzdávať záverečnú prácu v elektronickej podobe bola stanovená od 1.1.2008. Práce odovzdané pred týmto dátumom nemusia byť v systéme vložené.

Pomocou nasledujúceho formulára môžete vyhľadávať záverečné práce na VŠKK zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Výsledný výpis je možné obmedziť na určitý typ práce, pracovisko a univerzitné obdobie.

Záverečná práca:  
Hľadať v poliach: názov    autor    kľúčové slová
Obmedziť na stav:

Typ záverečnej práce:
Bakalárska práca

  
Pracovisko:
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

  
Univerzitné obdobie:
nasledujúce obdobie
2019/2020
2018/2019
nezadané

Jazyk:
Čeština
Slovenčina
nezadané