Univerzitní informační systém

Elektronická přihláška ke studiu na VŠKK - Založení evidence přihlášek


Tato aplikace Vám umožňuje založit novou evidenci Vašich e-přihlášek. Postupujte, prosím, dle následujících pokynů. Při vyplňování e-přihlášky si pozorně přečtěte všechny texty.

Nyní vyberte typ studia, který si přejete studovat:

Typ studia:

V případě problémů při práci se systémem můžete zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.