Univerzitní informační systém

Elektronická přihláška ke studiu na VŠKK - Termíny


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na VŠKK. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 2. 12. 2019 do 23. 9. 2020 23:00)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   31. 10. 2020 23:00