Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (ručné zadanie systémovým integrátorom vysokej školy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Rektorát: Na Pankráci 420/54, 14000 Praha (Nusle)

Web:
http://www.vskk.cz
 
 
Rektor:
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Prorektor:
Prorektor:
 
 
Pracoviská
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Záverečné práce
Učebne
Učebne
Informácie o univerzite
Informácie o univerzite