Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Rektorát: Na Pankráci 420/54, 14000 Praha (Nusle)

Web:
http://www.vskk.cz
 
 
Rektor:
Prorektor:doc. Mgr. et Mgr. Vladimír Kozlík
Prorektor: