University information system

Systémoví integrátoři


SIF!seznam

V aplikaci Systémoví integrátoři lze dohledat jmenný seznam, e-mailové a telefonní kontakty na systémové integrátory. Na tyto osoby se mohou obracet pracovníci a studenti příslušných pracovišť se svými problémy s Univerzitním informačním systémem.

Pro správu seznamu systémových integrátorů je určena aplikace Správa provozního týmu UIS.