Univerzitný informačný systém Vysokej školy kreatívnej komunikácie, s.r.o. sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

 
Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na VŠKK   •   Návratka k prihláške na štúdium na VŠKK
 
Informácie o VŠKK

  •   Ľudia na VŠKK   •   Pracoviská   •   Verejný dokumentový server   •   Absolventi
 
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Záverečné práce na VŠKK   •   Rozvrhy   •   Prehľad balíčkov výhod